Tab. 10 – Hlavní renální příčiny proteinurie

Asymptomatická izolovaná proteinurie:
Diabetická nefropatie
Benigní hypertonická nefroangioskleróza
Chronická glomerulonefritida
Asymptomatická proteinurie a hemat-
urie:
Chronická glomerulonefritida
Chronická tubulointersticiální nefritida
Hereditární nefropatie (Alportův syndrom)
Sekundární nefropatie (SLE, endokardidita,
Ohodnoťte tento článek!