Tab. 10 – Navržená kritéria pro chronickou eozinofilní leukémii a chronickou eozinofilní leukémii s blastickou transformací

Chronická eozinofilní leukémie (Oliver, 1998)
1. Musí být splněna následující tři kritéria:
• eozinofilie > 1,5x 109 /l
• nepřítomnost nemocí, které jsou spojené s reaktivní eozinofilií
• průkaz orgánového poškození
2. a dále přítomnost klonální chromosomální abnormality
3. nebo dva ze tří následujících znaků
• počet nezralých eozinofilních prekurzorů > 25 % jaderných buněk v periferní krvi
či v kostní dřeni
• počet myeloblastů > 5 % v periferní krvi nebo kostní dřeni
• eozinofily s pozitivní reakcí s naftol-chloracetátesterázou
Chronická eozinofilní leukémie s blastickou transformací (Oliver, 1998)
1. Musí být splněna výše uvedená kritéria pro chronickou eozinofilní leukémii a navíc
2. počet myeloblastů v kostní dřeni či periferní krvi > 30 %
Chronická eozinofilní leukémie (Spary, 1982)
1. Zvýšený počet nezralých eozinofilů v periferní krvi a kostní dřeni s > 10 % blastů
2. Infiltrace tkáně nezralými eozinofily
Ohodnoťte tento článek!