Tab. 11 – Léčba hypereozinofilního syndromu

Autor Léčebný režim
velmi četné prednizon 1 mg/kg, pokud do týdne nepoklesne počet
publikace eozinofilů, jde o rezistentní formu a nutno zvolit jinou léčbu
interferon alfa, individuální účinná dávka kolísá od 3 mil. j.
3krát týdně přes 5 mil. j. 3krát týdně do 5–8 miliónů denně
Fauci, 1982 hydroxyurea 1–2 g/den a úprava dávek dle počtu leukocytů
Chusid, 1975, vinkristin 1–2 mg i. v. 1krát týdně, někdy v kombinaci
Sakamoto, 1992 s hydroxyureou (1–2 g/den) nebo thioguaninem (20 mg denně)
Marshall, 1989 nebo s 6-merkaptopurinem (75 mg/m2 denně)
Cofrancesco, 1984
Van Slyck, 1979,
Eakin, 1982 thioguanin 2,5 mg/kg p. o. + cytosinarabinosid 3 mg/kg i. v. po
12 hodinách, podáváno až do poklesu počtu leukocytů
na 6–8x 109/l, pak redukce dávek dle vývoje krevního obrazu
Smit, 1991 etoposid 400 mg/den 1.–5. den, měsíc pauza. Další měsíc
Bourrat, 1994 400 mg i. v. 1.–3. den, měsíc pauza, pak 1krát za měsíc 450 mg i. v.
nebo 200 mg/m2 po 7 dní
Ohodnoťte tento článek!