Tab. 2

Tab. 2 – Kontraindikace IVT

absolutní

aktivní krvácení, známá krvácivá porucha


6 měsíců po nehemoragické mozkové příhodě, po operaci intrakraniální, míšní


předchozí intra kraniální krvácení, přítomný intrakraniální tumor


předchozí alergické reakce po streptokináze nebo její podání v předchozích dvou letech


disekující aneuryzma hrudní aorty


větší trauma či operace v posledních třech týdnech


gastrointestinální krvácení v posledním měsíci

relativní

po biopsii orgánů, punkci nekom presibilní cévy


do deseti dnů po závažném krvácení do GIT


recentní trauma, včetně traumatické kardiopulmonální resuscitace


hypertenze nad 180/110 nedostatečně korigovatelná terapií


subakutní infekční endokarditida


těžké jaterní a renální onemocnění a další stavy s poruchou hemos tázy


tranzitorní ischemická ataka v posledních 6 měsících


diabetická hemoragická retinopatie nebo nedávná léčba sítnice laserem


věk nad 75 let


těhotenství během prvních 18 týdnů


další zvýšení rizika krvácení: okamžitě po předchozí aplikaci heparinu, při terapii antikoagulancii, antiagregancii, dextranem

Ohodnoťte tento článek!