Tab. 2 – Cefuroxim – časná antibiotická léčba akutní nekrotizující pankreatitidy (Sainio, V., 1995)

Cefuroxim Kontroly
N 30 30
Operace 23 % 47 %
Doba hospitalizace 33 D 44 D
Uroinfekce 6 17*
Komplikace 67 % 83 %
Komplikace per capita 1,0 1,8*
Změna (přidání) antibiotika 20 23
Letalita 1 7*
Příčina: MOF 1 3
šok 2
Ohodnoťte tento článek!