Tab. 2 – Cílená antibiotická léčba podle původců

Agens Antibiotikum
N. meningitidis Dospělí: penicilin G 50 kIU/kg každé 4 hodiny nebo 24 MIU denně v 6 dílčích dávkách po 4 hodinách
Novorozenci do tělesné hmotnosti 2 kg: penicilin 25–50 kIU/kg každých 12 hodin po dobu 1. týdne života, dále 50 kIU/kg každých 8 hodin
Novorozenci s tělesnou hmotností nad 2 kg: penicilin 50 kIU/kg každých 8 hodin po dobu 1. týdne života, dále 50 kIU/kg každých 6 hodin
Aplikuje se po dobu 10–14 dnů.
Pacienti s alergií na penicilin: chloramfenikol 100 mg/kg/den rozděleně ve 3–4 dávkách
S. agalactiae Dospělí: ampicilin 12 g/den v dílčích dávkách po 6 hodinách po dobu 10 dnů
Novorozenci s tělesnou hmotností do 2 kg: ampicilin 50 mg/kg každých 12 hodin po dobu 1. týdne života, dále 50 mg/kg každých 8 hodin
Novorozenci s tělesnou hmotností nad 2 kg: ampicilin 50 mg/kg každých 8 hodin po dobu 1. týdne života, dále 50 mg/kg každých 6 hodin
Děti starší 1 měsíce: 200–400 mg/kg/den v dílčích dávkách po 6 hodinách.
Aplikuje se po dobu 2–3 týdnů.
S. pneumoniae je-li kmen dobře citlivý k penicilinu (MIC –
Dospělí: penicilin 50 kIU/kg každé 4 hodiny nebo 24 MIU denně v 6 dílčích dávkách po 4 hodinách
Novorozenci do tělesné hmotnosti 2 kg: penicilin 25–50 kIU/kg každých 12 hodin po dobu 1. týdne života, dále 50 kIU/kg každých 8 hodin
Novorozenci s tělesnou hmotností nad 2 kg: penicilin 50 kIU/kg každých 8 hodin po dobu 1. týdne života, dále 50 kIU/kg každých 6 hodin
Aplikuje se po dobu 10–14 dnů.
Alternativa:
cefotaxim 150 mg/kg/den ve 3 rozdělených dávkách
ceftriaxon 100 mg/kg/den v 1–2 dávkách
Při přecitlivělosti k beta-laktamům: chloramfenikol
penicilin intermediárně citlivé kmeny (MIC 0,1–1 mg/ml)
cefotaxim 300 mg/kg/den ve 3 rozdělených dávkách nebo
ceftriaxon 100 mg/kg/den v 1–2 dávkách i. v.
penicilin rezistentní kmeny (MIC –
vankomycin 15 mg/kg každých 6 hodin i. v.
Poznámka: NRL pro antibiotika zatím takový kmen nezachytila.
H. influenzae typ b beta-laktamáza negativní kmeny
Dospělí: ampicilin 12 g/den v dílčích dávkách po 6 hodinách po dobu 10 dnů
Děti: ampicilin 200–400 mg/kg/den v 4–6 dílčích dávkách po 4–6 hodinách po dobu 10 dnů
beta-laktamáza pozitivní kmeny
Dospělí: cefotaxim 12 g/den ve 3–4 dílčích dávkách nebo ceftriaxon 2–4 g/den v 1–2 dávkách i. v. po dobu 10 dní
Děti: cefotaxim 150 mg/kg/den ve 3 rozdělených dávkách po dobu 10 dnů nebo ceftriaxon
100 mg/kg/den v 1–2 dávkách i. v. po dobu 10 dnů + dexametazon 0,4 mg/kg i. v. každých 6 hodin
po dobu 2 dní
L. monocytogenes Dospělí: ampicilin 12 g/den v dílčích dávkách po 6 hodinách po dobu 2–3 týdnů i. v. v kombinaci s gentamicinem v dávce 3 mg/kg/den v dílčích dávkách po 8 hodinách do negativní kultivace z moku
Děti > 28 dní: ampicilin 50 mg/kg každých 6 hodin, tj. 200 mg/kg/den v dílčích dávkách po 6 hodinách i. v. + gentamicin 4 mg/kg/den každé 24 hodiny po dobu 2–3 týdnů
Novorozenci: ampicilin 50 mg/kg každých 12 hodin i. v. + gentamicin 2,5 mg každých 18–24 hodin po dobu 2–3 týdnů
S. aureus MSSA
Dospělí: oxacilin 9–12–(18) g/den i. v., ve 4–6 dílčích dávkách po 4–6 hodinách
Děti: novorozenci s tělesnou hmotností nad 2 kg: oxacilin 50 mg/kg každých 8 hodin po dobu 1. týdne života, dále 50 mg/kg každých 6 hodin; aplikuje se po dobu 4 a více týdnů
MRSA
Dospělí: vankomycin 1 g i. v. každých 6–12 hodin + rifampicin 600 mg/den p. o. po dobu alespoň 3 –4 týdnů
Děti > 28 dní vankomycin 40–60 mg/kg i. v. rozděleně ve 4 dávkách nebo teicoplanin
Enterobacteriaceae Dospělí: cefotaxim nebo ceftriaxon + gentamicin (viz dávkování výše)
(E. coli, Děti: totéž
K. pneumoniae aj.)
Pseudomonas spp. Dospělí: ceftazidim 2 g i. v. každých 8 hodin (6–12 g/den) + gentamicin 2 mg/kg
Acinetobacter spp.
Ohodnoťte tento článek!