Tab. 2 – Členění postneuroleptických extrapyramidových syndromů

1. Akutní extrapyramidové syndromy Akutní dystonie Akutní akatize Parkinsonský syndrom

2. Pozdní extrapyramidové syndromy – tardivní dyskineze Tardivní oro-buko-lingvální stereotypie (klasická tardivní dyskineze) Tardivní dystonie Tardivní akatize Tardivní tiky Tardivní myoklonus Tardivní tremor

3. Maligní neuroleptický syndrom

Ohodnoťte tento článek!