Tab. 2 – Definice metabolického syndromu

NCEP WHO
Alespoň 3 Hyperinzulinémie (horní kvartil nediabetické populace) *
z následujících kritérií nebo glykémie nalačno –> 6,1 mmol/l
a alespoň 2 z následujících kritérií:
Abdominální obezita Abdominální obezita
muži –> 102 cm whcr –> 0,9 (muži), –> 0,8 (ženy) nebo BMI > 30 kg/m2
ženy –> 88 cm obvod pasu –> 94 cm (muži), –> 80 cm (ženy)
TG –> 1,7 mmol/l Dyslipidémie: TG –> 1,7 mmol/l
HDL-C < 1,04 mmol/l a /nebo HDL-C < 0,9 mmol/l
TK –> 130/85 mmHg nebo TK –> 140/90 mmHg nebo antihypertenzní léčba
antihypertenzní léčba
Zpracováno volně podle(3)
*/ jako kritická hranice (cutt-off) pro inzulinémii se užívají hodnoty 13, 0, resp. 17,0 mU/ml
Ohodnoťte tento článek!