Tab. 2 – Diagnostické markery u autoimunitních tyreopatií

Antigen Protilátky Význam
tyreoglobulin antityreoglobulinové asi signální – autoim. tyreoiditida, méně často GB tyreotoxikóza, pozit. u 3–5 % „normální“ populace
mikrosomální antigen antimikrosomální cytotoxické – autoim. tyreoiditida
(peroxidáza) (antiperoxidázové – TPO) méně často GB tyreotoxikóza
pozit. i u 5–10% „normální“ populace
TSH receptor stimulující imunoglobuliny – LATS účinek stimulující:
sumárně protiTSH receptorů GB tyreotoxikóza
(i blokující) endokrinní orbitopatie (v 80 %)
blokující vzácně – eufunkční
či hypofunkční GB tyreotoxikóza
natrium-jodid symporter – Anti NIS přítomnost 84 % u GB tyreotoxikózy
Na+/I- (NIS) Inhibují I-transport a uplatňují se 15 % u autoimunitní tyreoiditidy
Ohodnoťte tento článek!