Tab. 2 – Diagnostický postup u nefropatií

1. stupeň – základní vyšetření
anamnéza a fyzikální vyšetření
chemické a mikroskopické vyšetření moči
sérová koncentrace kreatininu
sonografické vyšetření ledvin
2. stupeň – výběrová vyšetření
a) morfologická – radiologické metody
– radionuklidové metody
– biopsie ledviny
b) funkční – glomerulární filtrace
– tubulární funkce
c) etiologická – imunologie
– mikrobiologie
Ohodnoťte tento článek!