Tab. 2 – Diferenciální diagnostika hyperglykémie u dětí a dospívajících: metabolická vyšetření

T1DM T2DM diabetes transkripčních glukokinázový
faktorů (MODY3 aj.) diabetes (MODY2)
nalačno inzulín/C-peptid Ż, = ±±* = =
FPIR (ivGTT) ŻŻŻ ±±, ±, =, Ż* =, Ż =
(ev. při dolní
hranici normy)
oGTT inzulín, C-peptid Ż ±±* =, Ż =
i. v. glukagonový test Ż, = ±±* ? ?
inzulín, C-peptid
* hladiny inzulínu a C-peptidu jsou v průběhu T2DM závislé na momentální sekreční kapacitě beta-buněk; při selhávání funkční rezervy hladiny klesají
Vysvětlivky: FPIR – první fáze inzulínové sekrece, ivGTT – intravenózní glukózový toleranční test, MODY – Maturity Onset Diabetes of the Young, oGTT – orální glukózový toleranční test,
Ohodnoťte tento článek!