Tab. 2 – Doporučené dávkování inhibitorů ACE u CHSS

Počáteční Cílová
denní (mg) denní (mg)
Benazepril 1x 2,5 2x 5–10
Kaptopril 3x 6,25 3x 25–50
Cilazapril 1x 0,5 1x 2,5
Enalapril 1x 2,5 2x 10
Fosinopril 1x 10 1x 20
Lisinopril 1x 2,5 1x 20
Moexipril 1x 3,75 1x 12
Perindopril 1x 2 1x 4
Quinapril 1x 2,5-5 2x 5–10
Ramipril 1x 1,25-2,5 1–2x 5
Spirapril 1x 3 1x 6
Ohodnoťte tento článek!