Tab. 2 – Doporučovaný algoritmus léčby AD lokálními imunomodulátory

Externa/ Fáze AD Xeróza Pruritus, Akutní Chronická
časná aktivace exacerbace
Kortikosteroidy nárazově
Lokální imunomodulátory kontinuálně kontinuálně intermitentně
do zhojení do zhojení
Ohodnoťte tento článek!