Tab. 2 – Historie lymeské borreliózy v České republice

1960 Erythema chronicum migrans, vztah mezi EM Sedláček, Danda
a sezónním výskytem klíštěte Ixodes, acrodermatitis
chronica atrophicans
1985 Je také v Československu lymeská nemoc? Doutlík
1986 Lymeská nemoc ve vztahu k pediatrii Doutlík
1986 První sérologický průkaz LB u dětí Doutlík
1987 První sérologický průkaz LB u dospělých Jirouš
1987 Polymorfie klinických forem LB Doutlík
1989 Spirochetózy – dva velcí imitátoři řady nemocí Doutlík + Fadrhoncová
1988 Postižení srdce v rámci LB Lomíček
Ohodnoťte tento článek!