Tab. 2. – Invazívní techniky používané v detekci vulnerabilních plátů

Intravaskulární ultrazvuk (IVUS)
IVUS s vyšším rozlišením
Angioskopie
Optická koherenční tomografie
Intravaskulární termografie
Intravaskulární elastografie
Ohodnoťte tento článek!