Tab. 2 – Komplexní patofyziologické účinky angiotenzinu II

A) Zprostředkované receptorem AT1
Vazokonstrikční – přímé
– zprostředkované uvolněním katecholaminů
Renální – změny hemodynamiky
– intraglomerulární hypertenze a hyper filtrace
– tubulární přímé zprostředkované aldosteronem
– autoregulace, glomerulo-tubulární feedback
Adrenální – stimulace aldosteronové sekrece
Neurogenní – ovlivnění sympatických center v CNS
– dipsogenní efekt
– uvolňování katecholaminů na periférii
Interakce s dalšími vazoaktivními působky
– kalikrein-kininový systém, prostaglandiny
– atriální natriuretické peptidy, EDRF/NO
– endoteliny
Stimulace růstu – přímý růst stimulující účinek
– stimulace dalších růstových faktorů
Ovlivnění endoteliálních funkcí
– stimulace sekrece endotelinu
B) Zprostředkované receptorem AT2
Antiproliferativní účinek/inhibice buněčného růstu
Buněčná diferenciace
Reparace tkání
Apoptóza
Vazodilatace
Ohodnoťte tento článek!