Tab. 2 – Kritéria stanovení diagnózy RLS(15)

Minimální kritéria RLS:
Nepřekonatelné nucení k pohybu končetinami spojené s parestéziemi/dysestéziemi (týká se nejčastěji dolních končetin). Pocity jsou popisovány jako pálení, svírání,
mravenčení, lechtání až bolest a podobně.
Motorický neklid: opakované pohyby spojené s parestéziemi/ dysestéziemi nebo i bez parestézií/dysestézií. Pohyby mají různou povahu: střídání extenze a flexe v hleznech a někdy i kolenou, tření jedné dolní končetiny o druhou, podupávání o čelo postele nebo podlahu, napínání a flektování dolních končetin, pohyby prstů a nohou a typicky chůze nebo jen přešlapování po postavení u lůžka.
Příznaky jsou významnější v klidu nebo se vyskytují jen v klidu. Úleva (trvalá nebo přechodná) nastává pohybem.
Příznaky jsou horší večer, zvláště v době uléhání, resp. usínání.
Vedlejší klinické projevy RLS:
Poruchy spánku a jejich důsledky: např. obtížné usínání, problémy s kontinuitou spánku, denní únava nebo vyčerpání a méně často nadměrná denní spavost.
Mimovolní pohyby
a) periodické pohyby končetinami ve spánku (PLMS),
b) mimovolní pohyby končetinami v klidu při bdělosti.
Neurologické vyšetření: Žádné abnormity u primární formy (včetně EMG). U sekundárních forem jsou přítomny klinické a laboratorní známky primární choroby, např. polyneuropatie, radikulopatie atd.
Ohodnoťte tento článek!