Tab. 2 – Nejčastější příčiny potenciálně reverzibilních demencí

Metabolické (např. onemocnění štítné žlázy, deficit vitamínu B12, jaterní selhávání)
Toxické (vliv alkoholu, léků)
Tumor mozku
Subdurální hematom
Normotenzní hydrocefalus
Psychiatrická onemocnění (např. těžká deprese)
Ohodnoťte tento článek!