Tab. 2 – Nepříznivé účinky estrogenů

Krvetvorba • Ż koncentrace Hb v důsledku útlumu erytropoézy
Vnitřní prostředí • retence Na a tekutin
Pohlavní orgány a jejich funkce • gynekomastie a impotence u mužů
Metabolismus plazmatických • ± koncentrace TG
lipoproteinů • ± subfrakce VLDL1 a VLDL2
Metabolismus žlučových lipidů • ± saturace žluči cholesterolem (± litogenní index)
a exkreční funkce jater • ± frekvence cholelitiázy
• Ż sekrece konjugovaného bilirubinu (akcentace
u Dubinova-Johnsonova syndromu)
• indukce cholestatického syndromu
• provokace porfyrického záchvatu (akutní intermitentní porfyrie, hereditární koproporfyrie a porfyria variegata)
• ± aktivity syntázy kyseliny delta-aminolevulové
• ± exkrece porfobilinogenů
Gastrointestinální ústrojí • Ż tonu dolního jícnového svěrače
Ovlivnění zánětu • ± CRP a ± IL-6
Mezibuněčná hmota • ± aktivity MMP-9
Koagulace a fibrinolýza • Ż x ± PAI-1 (v závislosti na genotypu)X
• Ż koncentrace AT-III
• ± koncentrace faktorů VII, X a II
(mutace A20210G)
Další účinky • Ż stability ateromového plátu (oslabení vazivové slupky)
Nádory • ± výskytu endometriálního karcinomu
• ± výskytu karcinomu mamy
• indukce adenomů jater a fokálně nodulární
hyperplazie
Seznam zkratek: VLDL – lipoprotein o velmi nízké hustotě, TG – triglyceridy, AT-III – antitrombin III,
Ohodnoťte tento článek!