Tab. 2 – Obvyklé příznaky akutního stavu zmatenosti

(mohou se vyskytovat v jakékoli kombinaci a mohou být intermitentní)
akutní začátek
zastřené vědomí
snížená bdělost
dezorientace časem a místem
zvýšená motorická aktivita, neklid
zhoršená pozornost a koncentrace
porucha paměti (zejména krátkodobé, recentní)
anxieta, nedůvěra, agitovanost
variabilita příznaků v čase
zhoršování příznaků v noci
chybná interpretace, halucinace, iluze
rozpadlé myšlení
bludy (obvykle přechodné a primitivní)
poruchy řeči
Ohodnoťte tento článek!