Tab. 2 – Odlišení esenciálního třesu od třesu při Parkinsonově nemoci (podle Růžičky 2000)

Esenciální třes Třes u PN
dědičnost +++
výskyt dlouhověkosti v rodině ++
třes hlavy +++
třes hlasu +++
třes dolních končetin + ++
klidová komponenta + +++
jednostranná převaha + +++
bradykineze +++
rigidita (nejen fenomén + +++
ozubeného kola)
zlepšení po L-DOPA +++
Ohodnoťte tento článek!