Tab. 2 – Ovlivnění kardiovaskulární prognózy kombinací aspirin + NSAID

počet úmrtí úmrtí na 1000 relativní riziko p
pacientoroků (95 % CI)
aspirin (n = 6285) 1983 85,9 1,00
aspirin + ibuprofen (n = 187) 62 98 1,93 (1,30–2,87) 0,0011
aspirin + diklofenak (n = 206) 60 84,5 0,82 (0,54–1,25) 0,3571
Ohodnoťte tento článek!