Tab. 2 – Přehled dosud identifikovaných receptorů a změny při jejich stimulaci

Typ receptoru Změny vyvolané stimulací receptoru
M1, M3, M5; a1 aktivací fosfolipázy C vzniká z PIP:
– IP3 (uvolňuje Ca2+ z endoplazmatického retikula) +
– DAG (aktivuje Ca-dependentní proteinkinázu C ® fosforylace proteinů)
M2, M4; a2 stimulací G-proteinu inhibuje adenylátcyklázu:
– snížení cAMP
– aktivace K+ kanálů
– inhibice Ca++ kanálů závislých na napětí
b stimulace adenylátcyklázy ® zvýšení cAMP
® aktivace cAMP-dependentní proteinkinázy ® fosforylace proteinů
Ohodnoťte tento článek!