Tab. 2 – Prevalence a incidence primární hypotyreózy u dospělé populace

Ženy Muži
Prevalence
Klinická hypotyreóza 18/1000 1/1000
Subklinická hypotyreóza 75/1000 28/1000
Incidence
Hypotyreóza 4,1/1000/rok 0,6/1000/rok
Ohodnoťte tento článek!