Tab. 2 – TNM klasifikace bronchogenního karcinomu podle UICC a AJCC, revize z roku 1997

T
TX Primární tumor nelze hodnotit nebo byla prokázána přítomnost maligních buněk ve sputu či bronchiálním výplachu, ale nádor nebyl prokázán zobrazovacími
vyšetřeními nebo bronchoskopicky.
T0 Primární tumor neprokázán.
TIS Carcinoma in situ.
T1 Tumor dosahující maximální velikosti 3 cm nebo méně v největším rozměru.
Tumor je obklopen plicní tkání či viscerální pleurou. Bronchoskopické šíření
proximálním směrem nepřesahuje lobární bronchus (tzn. tumor se nešíří
do hlavního bronchu).
T2 Tumor, který má jednu z následujících charakteristik, co se týká velikosti či rozsahu:
• dosahuje větší velikosti než 3 cm v největším rozměru;
• postihuje hlavní bronchus do vzdálenosti maximálně 2 cm nebo větší od kariny;
• postihuje viscerální pleuru;
• podmiňuje atelektázu nebo obstrukční bronchopneumonii šířící se do hilové oblasti, ale nepostihuje kompletně celou plíci.
T3 Nádor jakékoliv velikosti, jenž přímým invazívním růstem postihuje následující struktury:
• hrudní stěnu, bránici, viscerální pleuru, perikard;
• hlavní bronchus ve vzdálenosti bližší než 2 cm ke karině, ale nepostihuje karinu.
Nebo tumor podmiňuje atelektázu nebo obstrukční bronchopneumonii
kompletně celé plíce.
T4 Tumor jakékoliv velikosti, který prorůstá do následujících struktur:
• srdce, velkých cév, průdušnice, jícnu, obratlových těl.
Nebo tumor vytváří oddělené (satelitní) nádorové uzly ve stejném laloku, nebo je přítomný maligní pleurální výpotek.
N
NX Postižení regionálních uzlin nelze stanovit.
N0 Bez přítomnosti metastáz v regionálních uzlinách.
N1 Metastázy v ipsilaterálních peribronchiálních a/nebo ipsilaterálních hilových
uzlinách a intrapulmonálních uzlinách včetně postižení přímým prorůstáním
primárního tumoru.
N2 Metastázy ipsilaterálních mediastinálních a/nebo subkarinních lymfatických
uzlin.
N3 Metastázy kontralaterálních mediastinálních a/nebo hilových uzlin. Metastázy
ipsilaterálních nebo kontralaterálních skalenových nebo supraklavikulárních lymfatických uzlin.
M
MX Vzdálené metastázy nelze prokázat.
M0 Vzdálené metastázy nejsou přítomny.
Ohodnoťte tento článek!