Tab. 2 – TNM klasifikace pro karcinomy štítné žlázy

Označení Charakteristika Podskupiny Poznámka
T Velikost primárního karcinomu
T0 Primární karcinom nenalezen
T1 Primární karcinom velikosti do 10 (event. pod 15 mm), T1a jedno ložisko Není nutná další
mikrokarcinom T1b multifokální postižení
onkologická léčba
T2 Primární karcinom vetší než 10 (15–40 mm) Prognóza velmi dobrá
T3 Primární karcinom větší než 41 mm
neprorůstá do okolí štítné žlázy
T4 Primární karcinom o jakékoliv velikosti, který Prognóza špatná
prorůstá mimo štítnou žlázu
N1 Při postižení lymfatických uzlin N1a na straně nádoru Prognóza dobrá
N1b oboustranné nebo Prognóza horší
kontralaterální metastázy,
event. metastázy ve střední
čáře, v mediastinu
M1 Prokázaná přítomnost vzdálených metastáz Prognóza špatná
Ohodnoťte tento článek!