Tab. 2 – Základní metodologické rozdíly mezi jednotlivými technikami stanovení IMT

Vyšetřované segmenty jen ACC
ACC + bulbus + ACI
Typy měření průměr z maximálních měření (2–12 segmentů)
průměr z náhodných měření
v segmentu
průměr z měření v daném úseku ACC (automatické metody,
až 100 měření/1 cm segment)
Měření blízké stěny ano
ne
Zahrnutí plátů do měření ano
ne
Metoda měření manuální
semiautomatická
plně automatická
Ohodnoťte tento článek!