Tab. 3 – Diagnostická kritéria těžké exacerbace

Anamnéza:Předchozí stav

Příznaky: Kašel ­Ż

Sputum ­Ż

l Klidová dušnost ­

Teplota > 38,5 °C

Otok

l Dechová frekvence > 25/min

l Tepová frekvence > 110 min

© Zhoršení cyanózy

l Zapojení pomocných dýchacích svalů

© Útlum vědomí

Měření: PEF < 100 l/min

FEV1 < 1 litr

Krevní plyny (při dýchání vzduchu):

PaO2 < 8 kPa, SaO2 < 90 %, PaCO2 ł 6 kPa

Ohodnoťte tento článek!