Tab. 3 – Diferenciální diagnostika hyperglykémie u dětí a dospívajících: speciální vyšetření

T1DM T2DM diabetes transkripčních glukokinázový
faktorů (MODY3 aj.) diabetes (MODY2)
Autoprotilátky +++
Specifické molekulárně- + / – +++ +++
-genetické vyšetření
Vysvětlivky: MODY – Maturity Onset Diabetes of the Young, T1DM – diabetes mellitus 1. typu,
Ohodnoťte tento článek!