Tab. 3 – Diferenciální diagnóza splenomegalie na podkladě krevního obrazu

Nález Příčina Další vyšetření Specializovaná vyšetření
leukocytóza a posun doleva bakteriální infekce, sepse,
bakteriální endokarditida
atypické mononukleáry infekční mononukleóza, toxo- sérologie
a zvětšené uzliny plazmóza, cytomegalovirová infekce
anémie, leukocytóza nebo leuko- AML, ALL dřeň cytochemie, imunofeno-
penie, trombocytopenie, blasty typizace, karyotyp
leukocytóza CML alkalické fosfatázy karyotyp (Ph chrom.)
mladší stadia myeloidní řady (skóre) v neutrofilech
erytroleukemoidní obraz MF trepanobiopsie
lymfocytóza (> 4x 104/l) CLL dřeň leuko > 30 %
cytopenie, vlasaté buňky VBL kyselá fosfatáza v lymfo trepanobiopsie
tartarát rezistentní
zvýšení Hb, počtu leuko, PV saturace arteriální krve určení erytrocytární masy:
destiček O2 > 92 % muži > 36 ml/kg
ženy > 32 ml/kg
anémie, retikulocytóza hemolytická anémie
zvýšení nepř. bilirubinu a LDH
a sférocyty dědičná sférocytóza osmotická rezistence snížena
a ovalocyty dědičná ovalocytóza
a srpkovité krvinky srpkovitá anémie testy na srpkovatění ELFO hemoglobinu
a pozitivní Coombsův test autoimunitní hemolytická anémie
Ohodnoťte tento článek!