Tab. 3 – Klinické hodnocení endokrinní orbitopatie dle ATA (Werner)

Třída 0 No signs, no symptoms – bez klinických příznaků
Třída 1 Only signs (retrakce horního víčka s exoftalmem), no symptoms
Třída 2 Soft tissue involvement (polotuhé periorbitální otoky, chemóza)
Třída 3 Proptosis – Hertelův oftalmometr (stupně nad 22, 24, 26 mm a dynamika)
Třída 4 Extraocular muscle involvement (strabismus s diplopií)
Třída 5 Corneal involvement (vývoj korneální ulcerace při lagoftalmu)
Ohodnoťte tento článek!