Tab. 3 – Léky způsobené alergické reakce s eozinofilií a jejich nejčastější příčiny (Brigden, 1999)

Typ alergické reakce Nejčastější léky způsobující tyto komplikace
kožní projevy jakýkoliv lék, speciálně antibiotika (semisyntetické
peniciliny, cefalosporiny) a preparáty zlata
intersticiální nefritida preparáty zlata, allopurinol
plicní infiltráty nitrofurantoin, nesteroidní antiflogistika,
protinádorové léky
plicní manifestace bleomycin, metotrexát
hepatitida fenothiaziny, semisyntetické peniciliny, tolbutamid,
metotrexát, allopurinol
hypersenzitivní vaskulitida allopurinol, fenytoin
astma, nosní polypy kyselina acetylsalicytová
syndrom eozinofilie a myalgie kontaminace L-tryptofanem
eozinofilie, jinak žádné symptomy jakýkoliv lék, nejčastěji preparáty zlata,
ale vcelku vzácný jev
Ohodnoťte tento článek!