Tab. 3. – Neinvazívní techniky používané v detekci vulnerabilních plátů

Magnetická rezonance
Kontrastní magnetická rezonance
Pozitronová emisní tomografie cílená na fibrin
„Electron beam“ počítačová tomografie (EBCT)
Ohodnoťte tento článek!