Tab. 3 – NSAID ve spojitosti s rizikem vzniku trombózy

PGI2 TXA2 riziko vzniku
trombózy
Nízké dávky aspirinu = ßß ß
Tradiční NSAID ß ß nejasné
Ohodnoťte tento článek!