Tab. 3 – Patologická proteinurie

Vymezení > 150 mg/24 h/1,73 m2
Průkaz:
semikvantitativní – indikátorové papírky
– kys. sulfosalicylová
kvantitativní – fotometrie
kvalitativní – ELFO moči
Ohodnoťte tento článek!