Tab. 3 – Příznaky maligního syndromu z vysazení léčby PN či maligního neuroleptického syndromu

Tab. 3 – Příznaky maligního syndromu z vysazení léčby PN či maligního neuroleptického syndromu
Neurologické příznaky: těžká rigidita, tremor, myoklonus, dysfagie, epileptické paroxyzmy
Vědomí: kvalitativní a/či kvantitativní porucha
Vegetativní příznaky: hypertermie 40–41 °C nereagující na antipyretika, hypertenze, slinění, tachykardie, tachypnoe, pocení
Biochemické ukazatele: kreatinkináza FW leukocyty
Ohodnoťte tento článek!