Tab. 3 – Stavy spojené se zvýšeným rizikem vzniku myopatie

Pokročilý věk (nad 80 let, zejména u žen)
Nízká tělesná hmotnost – astenie
Multiorgánová postižení (např. chronická renální nedostatečnost, zejména při diabetus mellitus)
Perioperační období
Komorbidity spojené s nutností aplikace dalších farmak – zejména: fibráty, cyklosporin, antimykotika (zvl. itrakonazol, ketokonazol), makrolidová ATB, verapamil, amiodaron, velká kvanta grapefruitové šťávy)
Ohodnoťte tento článek!