Tab. 3 – Tkáňová distribuce a biologické funkce PPAR

PPAR-alfa PPAR-gamma
Distribuce ve tkáních • Hepatocyty PPAR-gamma 1: ubikvitní
• Enterocyty PPAR-gamma 2: bílá tuková
• Proximální tubuly ledvin tkáň a makrofágy
Biologické vlastnosti Hypolipidemické působení Protizánětlivé a antioxidační
• Ż cholesterol (±HDL-C) vlastnosti
• Ż triglyceridy • inhibice tvorby cytokinů v bílé
Protizánětlivé a antioxidační • tukové tkáni, pankreasu,
vlastnosti • endoteliích
• Ż působení NFkB a inhibice • Ż působení NFkB
• inducibilní cyklooxygenázy Ovlivnění diferenciace buněk
• (COX2) • imunitních buněk
Proa antiapoptotické • bílé tukové tkáně
vlastnosti • nádorových buněk
(podle typu buňky) Antimitotické
a pro-apoptotické působení
Zpracováno volně podle(16)
Ohodnoťte tento článek!