Tab. 3 – Účast SRA na orgánových komplikacích hypertenze

Srdečních – hypertrofie levé komory srdeční
– zmnožení intersticiálního vaziva v myokardu
– remodelace po AIM
– srdeční selhání
Cévních – endoteliální dysfunkce
– remodelace stěny cévní, snížení poddajnosti
– ateroskleróza
Renálních – intraglomerulární hypertenze
– hyperfiltrace
– proliferace mezangia
– mikroalbuminurie a proteinurie
Ohodnoťte tento článek!