Tab. 3 – Vylučovací kritéria DBS STN u Parkinsonovy nemoci

Stavy a projevy, které jsou neslučitelné s vlastním výkonem nebo prokazatelně vedou k pooperačním komplikacím a k neúčinnosti DBS:
anamnéza a příznaky svědčící pro jiné onemocnění než PN
demence
v anamnéze nebo v současnosti psychotické projevy včetně polékových
nedostatečná odpovídavost cílových příznaků na farmakologickou dopaminergní stimulaci
ischemické léze či jiné strukturální změny bazálních ganglií nebo výrazná atrofie mozku
Následující stavy komplikují vlastní výkon a pooperační funkční restituci, proto je DBS indikovaná pouze v případě, že se podaří stav upravit (farmakoterapií, psychoterapií apod.):
floridní deprese
nepřiměřené očekávání efektu úzdravy
Ohodnoťte tento článek!