Tab. 3 – Vyšetření nemocného s demencí

Anamnéza, včetně objektivních informací
Psychiatrické vyšetření, MMSE, Test hodin atd.
Fyzikální vyšetření (interní a neurologické)
Laboratorní screening (biochemická i hematologická vyšetření, vyšetření moči), TSH
Rtg plic
EKG
Další vyšetření: vyšetření neurologem, internistou, CT, MR, SPECT, EEG, likvor,
toxikologické vyšetření, vitamín B12 a kyselina listová, sérologie
syfilis, saturace kyslíkem atd.
Ohodnoťte tento článek!