Tab. 4

Tab. 4 – Indikace k primární PTCA u pacientů s akutním Q IM (11, 12)

I indikace k primární PTCA všeobecně uznávané

alternativa k IVT u pacientů s AIM s elevacemi ST nebo čerstvou blokádou raménka do 12 hodin od vzniku obtíží, nebo po 12 hodinách, jestliže přetrvávají symptomy ischémie; předpokladem je erudované, dobře organizované pracoviště s kardiochirurgickým týmem


pacienti, u kterých dochází k rozvoji kardiogenního šoku či srdečního selhání v průběhu akutního IM (dříve než 12 hodin od začátku infarktu)


akutní infarkt přední stěny v prvních 4 hodinách, kdy lze očekávat maximální benefit z rekanalizace

IIb indikace k primární PTCA není podepřena jednoznačnými důkazy
pacienti s AIM již bez elevací ST úseků, kteří mají výrazně redukovaný průtok (méně než TIMI 2) infarktovou věnčitou cévou i do 12 hodin od vzniku obtíží

III indikace k primární PTCA, která není všeobecně uznávána, nebo efekt PTCA může být i nežádoucí
PTCA neinfarktové tepny ve fázi AIM


po 12 hodinách od vzniku obtíží při nepřítomnosti známek myokardiální ischémie


po úspěšné IVT při nepřítomnosti známek ischémie


PTCA pracoviště s nedostatečnými zkušenostmi s primární PTCA u AIM (méně než 30 akutních PTCA/lékaře/rok )

Ohodnoťte tento článek!