Tab. 4 – Diferenciální diagnostika primárně degenerativních demencí

Alzheimerova Demence Frontotemporální
choroba s Lewyho tělísky demence
Obvyklý začátek Po 65. roce Po 65. roce Před 65. rokem
Dominující příznak Porucha paměti Zrakové halucinace, Změna osobnosti,
parkinsonismus, poruchy chování
přecitlivělost a/nebo řeči
na neuroleptika
Nález na SPECT Hypoperfúze Hypoperfúze Hypoperfúze
(viz Obr. 5) temporoparietálně frontálně a okcipitálně frontotemporálně
Hlavní mediátorové Cholinergní deficit Cholinergní deficit Serotonergní deficit
změny
Farmakoterapie IAChE IAChE SSRI
Neuropatologický Amyloidní plaky, Amyloidní plaky, Nespecifický nález
nález neurofibrilární klubka neurofibrilární klubka bez zmnožení plaků
a Lewyho tělíska a klubek, ve 25 %
Pickovy buňky
Ohodnoťte tento článek!