Tab. 4 – Důsledky aktivace PPAR-alfa fibráty

Zvýšená syntéza
Apo A-I, Apo A-II, LPL ± koncentrace HDL-C
± katabolismus TGRLP
ABCA1 ± reverzní transport cholesterolu
SR-B1 ± vychytávání HDL v játrech
Snížená syntéza
Apo C-III ± aktivita LPL, vychytávání remnantních částic v játrech
7-alfa hydroxylázy Ż koncentrace žlučových kyselin ve žluči
cholesterolu ± exkrece cholesterolu
Ohodnoťte tento článek!