Tab. 4 – Elektroterapie u inkontinence

Aplikační forma Indikace
Krátkodobá stimulace (10–20 Hz) Motorická forma urgentní inkontinence
Dlouhodobá stimulace (~ 50 Hz) Stresová inkontinence
Dlouhodobá stimulace (10–20 Hz/50 Hz v kombinaci) Smíšená inkontinence
Interferenční proudy Stresová a/nebo urgentní inkontinence (převážně v seniu)
Ohodnoťte tento článek!