Tab. 4 – Kritéria lékového hypersenzitivního syndromu a jeho diferenciálně diagnostické možnosti (Vailland, 1999)

Kritéria hypersenzitivního syndromu Diferenciální diagnóza lékového
(pravděpodobný je při splnění tří kritérií) hypersenzitivního syndromu
1. Kožní léková reakce • makulopapulární exantém jiného původu
2. Hematologické abnormality • exfoliativní dermatitida
• eozinofilie >– 1,5x 109/l • erytrodermie (nelékového původu)
• atypické lymfocyty • Sézaryho syndrom
3. Systémové symptomy • angioimunoblastický lymfom
• zvětšení lymfatických uzlin >– 2 cm • akutní generalizovaná exantematózní pustulóza
• hepatitida • Stevensův-Johnsonův syndrom a toxická
• intersticiální nefritida epidermální nekrolýza
Ohodnoťte tento článek!