Tab. 4 – Minimální požadavky pro diagnózu NASH podle jaterní histologie

n převážně velkokapénková steatóza
n mírný zánět lalůčku se smíšenou infiltrací polymorfonukleáry a mononukleáry
Ohodnoťte tento článek!