Tab. 4 – Možnosti léčení fantomové bolesti (volně podle3, 4)

1. lékové: standardní analgetika (NSA), opioidy, tricyklická antidepresíva, neuroleptika, antikonvulzíva, beta-blokátory, místní anestetika, kalcitonin, NMDA antagonisté – ketamin, benzodiazepiny
2. blokády: nervové bloky, sympatické bloky, krátkodobé intraspinální aplikace léků
3. chirurgické: revize pahýlu, sympatektomie
4. neurodestruktivní: neuroektomie, rizotomie, chordotomie, traktotomie, DREZ léze, lobektomie
5. neuromodulační: dlouhodobé intraspinální aplikace léků, neurostimulace
Ohodnoťte tento článek!