Tab. 4 – Přehled jednotlivých AT1 blokátorů angiotenzinu II a jejich charakteristika

Název Biol. Akt. Vliv Poločas Vazba na Denní Vylučování %
d. % metab. potravy (h) proteiny dávka mg ledviny/žluč
losartan 33 ano ne 2(6–9) 98,7 50–100 30/70
valsartan 25 ne ano (- 40 %) 9 95 80–320 30/70
irbesartan 70 ne ne 11–15 90 150–300 20/80
candesartan 42 ano ne 3–11 99,5 4–16 40/60
telmisartan 43 ne ne 24 > 99 40–80 2/98
eprosartan 15 ne ano (- 25 %) 5–7 98 400–800 10/90
Ohodnoťte tento článek!