Tab. 4 – Působení statinů v patofyziologii aterogeneze

Snížení tvorby lipoproteinů obsahujících apolipoprotein B
Snížení tvorby LDL-cholesterolu
Snížení oxidace LDL-cholesterolu
Zvýšení HDL-cholesterolu
Zvýšení aktivity receptorů pro LDL
Zvýšení vazodilatační kapacity závislé na funkci endotelu
Aktivace endoteliální NO syntázy
Snížení tvorby endotelinu
Protizánětlivé účinky
Inhibice proliferace buněk hladkého svalstva
Snížení destičkové agregace a depozice
Potlačení exprese tkáňového faktoru makrofágy
Snížení hladiny fibrinogenu
Zvýšení inhibitoru tkáňového aktivátoru
Ohodnoťte tento článek!